Hos oss får dig hjälp med den vardagliga skötsel av din tomt.

Vi hjälper även föreningar, BRF:er och företag med fastighetsskötsel när detta behövs.

Beskärning av träd, gräsklippning & trimning och häckklippning!

Gräsklippning & trimning

Vi hjälper privatpersoner, föreningar, BRF:er och företag med deras fastighetsskötsel när så krävs. Vi gör en enkel skötselplan och utför de sysslor vi är ålagda att genomföra. Det gäller återkommande kontraktsjobb lika mycket som en enstaka arbetsinsats som att slå ängsgräs på stugtomten, som att klippa bostadsrättsföreningens allmänna grönområde.

Idag har vi många pensioner som behöver både hjälp och avlastning kring skötseln på deras tomt, men även unga familjer mitt i karriär med småbarn där vår skötselhjälp kommer väl till pass.

Häckklippning

Vi utför beskärning, formning och klippning av buskar och häckar.

Beskärning av träd

Ibland behöver träd eller prydnadsträd tuktas eller begränsas genom beskärning. Kontakta oss för mer behov.